Výstava Náš Listopad 89

Navštivte unikátní výstavu fotografií


KDE:

Univerzita Karlova,

Karolinum - Císařský sál, Ovocný trh 3, Praha 1

KDY:

od 15.11. 2019 do 15.12. 2019, 10.00 – 18.00

VSTUPNÉ ZDARMA

Fotografická výstava Náš Listopad 89 je ojedinělou snahou o reflexi listopadových událostí roku 1989 a třiceti let svobody očima široké veřejnosti. Svůj názor, dojmy a pocity ze Sametové revoluce a jejího odkazu tu vyjádřili prostřednictvím fotografií lidé z celé republiky. Poskytli je na základě veřejné výzvy, kterou Univerzita Karlova oslovila veřejnost prostřednictvím celostátních deníků, webových stránek i sociálních sítí.


Třicet fotografií připomíná tři desetiletí svobody. Sedmnáct snímků poukazuje jak na datum 17. listopadu, tak i na počet fakult Univerzity Karlovy a pochází od pamětníků událostí z fakult. Dalších šest je od osobností, které studovaly či působily na naší univerzitě, či významných protagonistů 17. listopadu 1989.


Ambasadory výstavy jsou prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., signatář Charty 77, filosof, absolvent Fakulty humanitních studií UK a PhDr. Jana Hybášková, diplomatka, členka stávkového výboru Filozofické fakulty UK, absolventka Filozofické fakulty UK.


Události 17. listopadu 1989 očima univerzity i veřejnosti


Událostí spojených se 17. listopadem 1989, které iniciovali studenti, se aktivně účastnili lidé mnoha věkových kategorií i politických názorů, jež spojovala touha po svobodě a demokracii. Dny, v nichž se „psaly dějiny“, zachytila řada profesionálních i amatérských fotografů. Některé slavné snímky, jako ty z podvečera 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze, obletěly celý svět.


Naší snahou je představit veřejnosti doposud neznámé fotografie od lidí, kteří byli svědky převratných listopadových událostí a zachytili je objektivem svého fotoaparátu, případně aktuálně reagovali na dopad listopadových událostí v životě naší společnosti v uplynulých třiceti letech. Počet vybraných snímků má symbolické konotace.


Autory třiceti fotografií, připomínajících tři desetiletí, které uplynuly od sametové revoluce, jsou lidé z celé republiky, což bylo vedeno myšlenkou, že na významných převratech v dějinách se vedle známých osobností podílí řada anonymních lidí, kterým jsme tak chtěli vzdát úctu.


Sedmnáct snímků, jejichž počet poukazuje jak na datum 17. listopadu, tak i na počet fakult naší alma mater, pochází od pamětníků událostí z fakult a dalších pět je od významných protagonistů 17. listopadu či osobností, kteří studovali na naší univerzitě. Jedna z fotografií je i mou vzpomínkou na 17. listopad 1989.


Chtěl bych srdečně poděkovat všem, kdo zareagovali na naši výzvu a poskytli nám své snímky.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“

Václav Havel


Přední výstavní instituce v naší zemi vystavuje u příležitosti výročí událostí 17. listopadu 1989 fotografie, které se staly ikonami sametové revoluce a jsou hluboce vetknuty do duše každého z nás pamětníků, jako například pověstné záběry s dívkou, jež jako znamení smíru chce krátce před zásahem darovat květinu policejním těžkooděncům, snímky plné hektického dění z univerzitních poslucháren v době stávky, momentky z jednání zástupců Občanského fóra s premiérem Adamcem či pověstný plakát s portrétem Václava Havla a emblémem Občanského fóra.


Naše výstava si klade skromnější cíle. Stávek na fakultách, demonstrací na Václavském náměstí či na Letenské pláni se zúčastnily tisíce lidí, kteří zůstali v anonymitě. Právě k nim byla adresována naše výzva, aby poskytli své fotografie z událostí spojených se 17. listopadem 1989.


Oslovili jsme také fakulty naší univerzity, aby zapátraly ve svých archivech, neboť to byli studenti, kteří pootevřeli dveře ke svobodě. Vybrané fotografie vypovídají nejen o událostech samých, ale také o osobnostech, které je pořídily, o jejich vidění světa a emocích, jež vznik záběrů provázely. Právě o tyto pozitivní emoce, spojené s lidskou soudržností a nadějí v lepší „příští“, se s vámi na této výstavě chceme rozdělit, neboť jsou tolik třeba.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy

Poslední změna: 25. listopad 2019 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: