• Jan Palach

Jan Palach

16. ledna 2019 si Univerzita Karlova připomněla významný čin studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se na protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy upálil. V prostorách Karolina byla při této příležitosti slavnostně odhalena pamětní plaketa, která je umístěna na Husově nádvoří v místě, kde stála v roce 1969 rakev s ostatky Jana Palacha.Bronzovou desku zhotovil akademický sochař Jakub Vlček. Její nízký reliéf uvádí jméno a data narození, sebeupálení a zesnutí Jana Palacha. Dlaždice byla zhotovena v symbolických rozměrech 69 x 69 centimetrů a váží 89 kilogramů. Desku dále zdobí stylizované palmové ratolesti jako symboly mučednické smrti.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu připomněl význam Palachova činu jak pro tehdejší společnost, tak pro dnešní dobu. „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá.“


Odhalení pamětní plakety doprovodilo otevření komorní výstavy o Janu Palachovi, která byla umístěna v přízemí Karolina a návštěvníci si na ní mohli prohlédnout dobové fotografie, stuhy z věnců, jež lidé přinesli k Palachově rakvi, dobové kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu.


Univerzitní nakladatelství Karolinum v této souvislosti vydalo v reedici sborník Ve jménu života vašeho…, jenž přináší množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících činy Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektuje události tzv. Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu.


2019.ff.cuni.cz

janpalach.cz
Poslední změna: 23. srpen 2019 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: