Tematická výstava

Výstava Václav IV. - král na rozhraní věků


vernisáž: 18. 9. 2019 v 17:00 hodin

čas konání: 19. 9. 2019 – 16. 11. 2019

místo konání: Křížová chodba, Karolinum


vstup volný


Výstavní projekt připomene 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. Expozice bude instalována v prostorách Křížové chodby Karolina, tedy v historické budově, kterou Václav v roce 1383 daroval pražskému vysokému učení. Výstava představí období vlády Václava IV. v kulturně historickém kontextu a bude určena široké veřejnosti, zejména pak segmentu středních škol, pro něž budou připraveny pracovní projekty spjaté s výstavou.


Koncept přinese především pohled do epochy, v níž Václav IV. žil, její kulturní vrcholy i politické pády. Představí stěžejní události a osobnosti tehdejšího veřejného života a bude prezentovat to nejlepší z výtvarného umění této doby. Právě umění ve všech svých podobách dosáhlo za dlouhé vlády Václava IV. té nejvyšší kvality.
Projekt je podpořen MKČR, je součástí NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) s názvem „Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu. Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy, partnerem projektu je ČEZ, a.s.

Poslední změna: 13. září 2019 17:27 
Sdílet na: