Tematická výstava

Výstava Václav IV. - král na rozhraní věků


vernisáž: 18. 9. 2019 v 17:00 hodin

čas konání: 19. 9. 2019 – 15. 12. 2019

místo konání: Křížová chodba, Karolinum


vstup volný


Výstavní projekt připomíná 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. Expozice je instalována v prostorách Křížové chodby Karolina, tedy v historické budově, kterou Václav v roce 1383 daroval pražskému vysokému učení. Výstava představuje období vlády Václava IV. v kulturně historickém kontextu a je určena široké veřejnosti, zejména pak segmentu středních škol, pro něž budou připraveny pracovní projekty spjaté s výstavou.

Koncept přináší především pohled do epochy, v níž Václav IV. žil, její kulturní vrcholy i politické pády. Představuje stěžejní události a osobnosti tehdejšího veřejného života a prezentuje to nejlepší z výtvarného umění této doby. Právě umění ve všech svých podobách dosáhlo za dlouhé vlády Václava IV. té nejvyšší kvality.
Projekt je podpořen MKČR, je součástí NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) s názvem „Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu. Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy, partnerem projektu je ČEZ, a.s.
Poslední změna: 20. listopad 2019 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: