• Václav IV.

Václav IV.

V roce 2019 si Univerzita Karlova připomíná 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV., panovníka, který se během své dlouhé vlády (1376, resp. 1378-1419) snažil navázat na odkaz svého velkého otce Karla IV.


Václav IV. se také nesmazatelně zapsal do historie Univerzity Karlovy, když v roce 1383 daroval univerzitě budovu dnešního Karolina, výstavný a rozsáhlý palác, který patřil původně patricijskému rodu Rotlevů a sídlem univerzity je až do dnešních dnů. Do vnitřního života univerzity však také podstatně zasáhl Václavův dekret zvaný podle místa jeho vydání kutnohorský, a to v době, kdy byla univerzita již rušným centrem reformního myšlení.


Foto: Jiří Kuthan


Vláda Václava IV. byla epochou vrcholného uměleckého a kulturního rozkvětu českých zemí, a právě tuto excelentní podobu kulturního života chce prezentovat několik projektů, na nichž se Univerzita Karlova podílí. Na prvním místě to bude tematická výstava, která v prostorách Karolina představí život a dobu Václava IV., a to v širších souvislostech s dynamickými sociálními změnami v tehdejší společnosti, které vyústily až v husitskou revoluci. Středověká podoba budovy Karolina by se měla stát jedním z hlavních motivů výstavy, která bude dále zaměřena na vrcholné momenty výtvarné kultury, vzdělání doby Václava IV., kterého mimo jiné představí jako moderně smýšlejícího intelektuála s osobitým přístupem k životu i vládě nad českými zeměmi a střední Evropou.


Výročí konce vlády Václava IV. si chce Univerzita Karlova připomenout i několika publikacemi, dětským dnem a řadou dalších akcí.
Poslední změna: 13. září 2019 17:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: