• Sto let české egyptologie

Sto let české egyptologie

V letošním roce uplyne sto let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, který si Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, při příležitosti stého výročí připomene výstavou uspořádanou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou ve výstavních prostorách Karolina.
Poslední změna: 8. srpen 2019 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: