Konference

14. listopadu

Konference Československý disent a jeho společenský přesah

Odpor vůči totalitnímu režimu byl zejména v normalizačním období vyjádřen mnohými společenskými skupinami. Nejvýznamnější proud se vytvořil kolem Charty 77, ale nelze nezmínit také další, kteří bojovali za politická a občanská práva, za demokracii. Téma konference je rozděleno do bloku navazujících diskusí, které divákovi přibližují události z pohledu nejen disidentů. Závěrem proběhne koncert disidentských skupin a hudebníků, který bude obohacen o mluvené slovo jednotlivých aktérů. Cílem navazujících akcií je přiblížit zejména mladému posluchači perspektivy jednotlivých disidentských skupin a problémy, se kterými se potýkaly v boji za občanská práva a svobody.


15. listopadu

Ekonomická transformace v ČR a SR od sametové revoluce po současnost a otázka budoucnosti

K příležitosti 30. výročí událostí sametové revoluce proběhne odborná konference s bývalými i současnými aktéry ekonomického a politického dění nejen v České republice, ale i na Slovensku, s cílem komplexně představit problematiku, úskalí ekonomické transformace od 90. let do současnosti a rozdíly v pojetí v České republice a na Slovensku. Prostřednictvím organizátorů z řad zástupců studentských spolků oslovit konferencí zejména nynější studenty a absolventy. Rovněž pak se zamyslet, jaký vývoj se dá odhadovat v budoucnosti. Partnery konference jsou také studentské spolky z Vysoké školy ekonomické, kde by se celá akce měla také uskutečnit.

16. listopadu

Evropa a Mezinárodní den studentstva

Jedná se o společně setkání českých a zahraničních studentů se zástupci vybraných evropských vysokých škol (konkrétně z Paříže, Heidelbergu, Varšavy, Milána, Kodaně a samozřejmě Prahy), které proběhne formou konference. Ústřední otázkou je pojetí Mezinárodního dne studentstva v evropském kontextu. Skutečnost navrácení tohoto jména státního svátku do českého kalendáře pak dodává této konferenci i symbolický charakter. Důraz bude kladen zejména na otevřenou diskusi všech zúčastněných.
Poslední změna: 16. říjen 2019 13:44 
Sdílet na: