Konference

14. listopadu

Konference Československý disent a jeho společenský přesah

Odpor vůči totalitnímu režimu byl zejména v normalizačním období vyjádřen mnohými společenskými skupinami. Nejvýznamnější proud se vytvořil kolem Charty 77, ale nelze nezmínit také další, kteří bojovali za politická a občanská práva, za demokracii. Téma konference bylo rozděleno do bloku navazujících diskusí, které divákovi přibližily události z pohledu nejen disidentů. Závěrem proběhl koncert disidentských skupin a hudebníků, který byl obohacen o mluvené slovo jednotlivých aktérů. Cílem navazujících akcií bylo přiblížit zejména mladému posluchači perspektivy jednotlivých disidentských skupin a problémy, se kterými se potýkaly v boji za občanská práva a svobody.

15. listopadu

Ekonomická transformace v ČR a SR od sametové revoluce po současnost a otázka budoucnosti

K příležitosti 30. výročí událostí sametové revoluce proběhla odborná konference s bývalými i současnými aktéry ekonomického a politického dění nejen v České republice, ale i na Slovensku, s cílem komplexně představit problematiku, úskalí ekonomické transformace od 90. let do současnosti a rozdíly v pojetí v České republice a na Slovensku. Prostřednictvím organizátorů z řad zástupců studentských spolků oslovit konferencí zejména nynější studenty a absolventy. Rovněž pak se zamyslet, jaký vývoj se dá odhadovat v budoucnosti. Partnery konference byly také studentské spolky z Vysoké školy ekonomické, kde by se celá akce měla také uskutečnit.

16. listopadu

Evropa a Mezinárodní den studentstva

Jednalo se o společné setkání českých a zahraničních studentů se zástupci vybraných evropských vysokých škol (konkrétně z Paříže, Heidelbergu, Varšavy, Milána, Kodaně a samozřejmě Prahy), které proběhlo formou konference. Ústřední otázkou bylo pojetí Mezinárodního dne studentstva v evropském kontextu. Skutečnost navrácení tohoto jména státního svátku do českého kalendáře pak dodalo této konferenci i symbolický charakter. Důraz byl kladen zejména na otevřenou diskusi všech zúčastněných.


Poslední změna: 18. listopad 2019 05:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: