• Jan Palach
  • 50 let od úmrtí studenta Jana Palacha

50 let od úmrtí studenta Jana Palacha

Za velkého zájmu akademické obce, veřejnosti i médií odhalili 16. ledna 2019 zástupci Univerzity Karlovy v prostoru Karolina pamětní dlaždici Jana Palacha. Jejím prostřednictvím si univerzita připomíná významný čin studenta Filozofické fakulty, který provedl jako protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Deska byla odhalena na nádvoří Karolina, v místě, kde stála v roce 1969 v den pohřbu rakev s ostatky Jana Palacha. „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá,“ připomněl význam Palachova činu jak pro tehdejší společnost, tak pro dnešní dobu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Jak upozornil prorektor Jan Royt, deska se nachází vedle sochy rektora univerzity Jana Husa, který skončil také mučednickou smrtí na kostnické hranici. Jejím zhotovitelem je akademický sochař Jakub Vlček a nese v sobě mnoho symbolů „Památník má symbolický rozměr 69 krát 69 centimetrů jako připomínku roku 1969 a váží 89 kilogramů, což je odkaz na rok 1989, kdy padl totalitní komunistický režim, proti němuž Palach protestoval,“ vysvětlil Jan Royt. Zdobí ho stylizované palmové ratolesti jako symboly mučednické smrti a nese jméno a data narození, sebeupálení a zesnutí Jana Palacha.


Slavnostní akt zakončil spontánní zpěv stát hymny, a to i slovenské části. Přítomní měli také možnost navštívit komorní výstavu o Janu Palachovi, která zahrnuje dobové fotografie, stuhy z věnců, které lidé přinesli k rakvi Jana Palacha, původní kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu. Výstava byla přístupná až do 25. ledna a těšila se velkému zájmu veřejnosti.


Poslední změna: 7. srpen 2019 15:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: