Generace svobody
Nový pohled na mladé Čechy narozené po listopadu 1989 přináší průzkum Generace svobody


Praha, 13. 9. 2019


Mají starost o životní prostředí, zajímá je, odkud pochází informace v médiích, čtyři pětiny z nich považují za důležitou účast ve volbách a oproti svým rodičům jsou tolerantnější k přistěhovalcům. Narodili se po roce 1989 a jde o první generaci, která dospěla ve světě neomezených možností. Průzkum zjišťoval, jaká je generace, pro kterou naši rodiče a prarodiče vybojovali před 30 lety svobodu, a v čem se od těch předchozích liší.


Mladí Češi si myslí, že i snaha jedince o zlepšení životního prostředí má smysl a 70 % z nich je pro setrvání v EU. Pro 81 % je podstatné, z jakého zdroje pochází informace v médiích a 81 % také říká, že je důležité zúčastnit se každých voleb, které se konají. Kdo vlastní média, která konzumují, zajímá 49 % respondentů.


Více než polovina ale uvádí, že si nemůže dovolit vlastní bydlení a 71 % mladých se domnívá, že pokud se budou věci vyvíjet stejným směrem, brzy zažijeme závažnou ekologickou katastrofu. Méně než polovina vnímá vzdělávací systém jako dobrou přípravu pro budoucí povolání a pouze asi desetina je spokojená se současnou politickou situací v Česku.


„Chtěli jsme zjistit, jaká je naše generace doopravdy. Často se o ní mluví v médiích, ve společnosti panují předsudky, které možná nejsou úplně pravdivé. Výročí 30 let po Sametové revoluci nám přišlo jako vhodný moment ke zmapování názorů a hodnot celé generace, o které se tolik mluví, ale tak málo ví,” říká Kateřina Jeřábková, studentka UK a zároveň jedna z organizátorů iniciativy Svobodný listopad, pod kterou průzkum spadá.


Průzkum také ukázal, že i mladá generace se rozděluje na několik názorových proudů, které se od sebe podle postojů výrazně liší. Nejvíce jsou v této generaci zastoupeni vyloučení skeptici, z nichž se čtvrtina neúčastní voleb, a podpořili by odchod Česka z EU. Naopak nejméně je proevropských liberálů, jen necelá pětina.Jsou to většinou vysokoškoláci, kteří veřejnoprávním médiím důvěřují, stejně tak i politickému systému. Ve vztahu k cizincům jsou spíše otevření a charakterizuje je i vyšší věk, ten se v této skupině pohybuje mezi 25 a 30 lety. Další dvě skupiny, shodně zastoupeny jednou čtvrtinou mladých, jsou charakterizovány jako systémoví hackeři a angažovaní světoobčané.


„Z výsledků vyplývá, že i naše generace trpí segregací, jakou pozorujeme u české společnosti jako celku. Bohužel největší procento respondentů názorově spadá do skupiny vyloučených skeptiků, kteří nechodí tolik k volbám, mají nižší vzdělání, méně si ověřují informace a jsou nespokojení. Myslím, že pokud chceme růst jako společnost, nejprve se musíme zaměřit na tuto skupinu obyvatel,” dodává Eliška Halaštová, další z organizátorek Svobodného listopadu.


Výsledky průzkumu nabízí i srovnání postojů mladých Čechů s celou českou populací a evropským průměrem. Zatímco v průzkumu CVVM 23 % Čechů uvedlo, že jsou spokojení se současnou politickou situací, mladých ve věku 18 až 30 let takto odpovědělo pouze 10 % respondentů. Na otázku, zda přistěhovalci berou Čechům práci, zase odpovědělo souhlasně 38 % mladých, ale v rámci celé české populace to bylo dokonce 69 %.


Sociologický průzkum je první z mnoha studentských aktivit pořádaných k letošnímu výročí událostí 17. listopadu. „V listopadu nás čeká konference o ekonomické transformaci, Noc fakulty na Právnické fakultě UK, mezinárodní konference, debata českých expremiérů nebo velký koncert Předvečer sametu. Přímo 17. listopadu pak proběhne tradiční pieta na Albertově,“ popisuje hlavní koordinátor iniciativy Svobodný listopad Michal Zima.


Sběr dat byl realizován agenturou Median, s .r .o. v časovém rozmezí od 15. do 30. srpna 2019 na vzorku 1007 respondentů ve věku 18 až 30 let. Dotazování proběhlo prostřednictvím online panelu a vzorek respondentů je reprezentativní podle základních sociodemografických proměnných. Výsledky průzkumu naleznete zde.

Kontakt pro média:

Eliška Halaštová – koordinátorka aktivity Generace Svobody

+420 736 523 222

eliska.halastova@svobodnylistopad.cz


Kateřina Jeřábková – koordinátorka aktivity Generace Svobody

+420 777 565 664

katerina.jerabkova@svobodnylistopad.cz


Michal Zima – koordinátor iniciativy Svobodný listopad

+420 724 271 319

michal.zima@svobodnylistopad.cz


Pavel Obdržálek – koordinátor mediální komunikace iniciativy Svobodný listopad

+420 735 52 3989

press@svobodnylistopad.cz
Poslední změna: 14. listopad 2019 14:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: