Vernisáž

Vernisáž výstavy „VÁCLAV IV. – KRÁL NA ROZHRANÍ VĚKŮ“


Ve středu 18. září 2019 proběhla v Křížové chodbě Karolina slavnostní vernisáž, která otevřela unikátní výstavu „Václav IV. – Král na rozhraní věků“, jež má připomenout 600. výročí úmrtí toho významného panovníka. Výstava chce zpřítomnit atmosféru doby přelomu 14. a 15. století v českých zemích. Doby, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů. Vernisáž zahájil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima společně s kurátorkou výstavy Janou Peroutkovou a historiky Janem Roytem a Jiřím Kuthanem.

Výstava představuje faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvník má také možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou také modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené fakultou stavební ČVUT.


Příležitost shlédnout unikátní expozici mají návštěvníci do 16. listopadu 2019.

Projekt je podpořen MKČR, je součástí NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) s názvem „Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu. Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy, partnerem projektu je ČEZ, a.s.Poslední změna: 10. říjen 2019 18:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: